Sunday, August 9, 2009

Penderaan Kanak - Kanak, Penagih Dadah, Kemiskinan & Warga TuaPenderaan Kanak - Kanak

Isu penderaan kanak-kanak telah menjadi topik perbicaraan pada awal tahun 1990-an yang merupakan satu masalah yang sangat membimbangkan masyarakat dan kerajaan. Penderaan ialah satu tindakan yang mempunyai niat atau tujuan untuk merosakkan, mencederakan atau membunuh orang lain (Khadijah, 2005). Penderaan melibatkan tiga bentuk iaitu fizikal, seksual dan emosi. Penderaan fizikal ditafsirkan sebagai keganasan yang menyebabkan kecederaan otak, lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh, patah tulang, lecur atau terbakar, dicucuh dengan puntung rokok dan sebagainya. Kesan kepada mangsa ialah trauma dan ketakutan melampau apabila berdepan dengan orang dewasa (fobia), luka dan cedera yang kekal, rosak saraf otak dan urat saraf (cacat seumur hidup) dan perkembangan mental menjadi lembap kerana menderita ketegangan saraf.


Penderaan seksual merujuk segala bentuk aktiviti seksual yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan nafsu seks orang dewasa. Ianya melibatkan eksploitasi bahagian sulit kanak-kanak, dicabul, dirogol dan dipaksa melacur. Kesan kepada mangsa ialah luka dalam kemaluan, penyakit kelamin, mengandung, traumatik, pengkhianatan, stigma (malu, rasa bersalah) dan tidak berkuasa (untuk melawan).


Gambar di atas menunjukkan penderaan emosi, iaitu di mana gangguan yang substansial dan boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak yang didalilkan dengan, antara lain, kecelaruan mental atau tingkah laku termasuk keresahan, kemurungan, penyendirian, kelangsangan atau perkembangan lambat. Kesan ke atas mangsa berlaku secara bertahap mengikut umur seperti ponteng sekolah, tidak minat dengan pelajaran, suka mencuri, berbohong, kelihatan murung, sering mengasingkan diri dan lari dari rumah sebanyak dua kali.


Latar belakang pelaku adalah pemabuk dan penjudi, penagih dadah, penjenayah, masalah mental, terasing secara sosial, percaya pada bomoh, anak sebagai beban kemiskinan dan pengalaman didera semasa kanak-kanak. Manakala hubungan pelaku dengan mangsa ialah pelaku lahir dalam perkahwinan bermasalah, ibu tunggal dan ibu remaja. Mangsa penderaan dan pengabaian akan mengalami kesan yang berkekalan dan terpaksa menanggung penderitaan sehingga menjejaskan perkembangan kognitif, kesihatan mental, kestabilan emosi dan penyesuaian sosialnya. Kesan-kesan penderaan ini penting untuk diketahui kerana ia dapat dijadikan sebagai asas dan panduan untuk menyusun langkah-langkah secara efektif dan program rawatan yang lebih berkesan bagi mengurangkan penderitaan dan kesakitan yang terpaksa ditanggung oleh kanak-kanak yang pernah menjadi mangsa penderaan.


Menurut Amar Singh, Ketua Jabatan Pediatrik Hospital Ipoh, dijangkakan lebih 10 peratus daripada populasi kanak-kanak negara ini dipercayai pernah dan terus mengalami penderaan dan gangguan seksual.
Penagih Dadah

Penagih dadah merupakan seseorang yang melalui penggunaan apa-apa dadah merbahaya dan mengalami sesuatu keadaan psikik dan kadangkala keadaan fizikal yang dicirikan gerak balas tingkahlaku dan gerak balas lain. Selain itu ciri-ciri penagih juga adalah yang meliputi desakan mengambil dadah secara berterusan atau berkala. Penagih juga mengalami kesan psikiknya dan mengelakkan ketagihan kerana ketiadaan dadah.


.Majoriti penyalahgunaan dadah adalah berumur antara 19 dan 39 tahun. Kumpulan ini dinasihatkan mempelajari cara-cara mengatasi tekanan secara rohaniah atau melakukan aktiviti riadah yang sihat


Satu strategi perlu diadakan untuk menghapuskan masalah ini dan ia bergantung kepada pencegahan, strategi pencegahan peringkat nasional yang membabitkan rumah, masyarakat dan tempat kerja.


Semua pertubuhan dan persatuan serta masyarakat Malaysia keseluruhannya perlu bekerjasama dengan pihak kerajaan dengan satu minda untuk menghapuskan gejala dadah bagi menyelamatkan generasi muda hari ini daripada masalah dadah.


Bilangan penagih dadah meningkat dan dikenalpasti sejak 1988 sehingga tahun lepas ialah 300,241, dan bagi setiap orang yang dikenalpasti sebagai penagih dadah, ada lagi tiga hingga empat yang tidak dikenalpasti, antara 900,000 dan 1.2 juta rakyat Malaysia terbabit dengan penagihan dadah.Penyalahgunaan dadah masih lagi menjadi masalah negara walaupun ada undang-undang yang ketat. Usaha yang berterusan mesti diadakan untuk menghapuskan masalah ini.


Generasi muda mestilah mempunyai semangat kegagahan, disiplin dan sikap bertanggungjawab untuk membina satu masa depan yang lebih baik dengan menolak dadah dan bersatu bagi membantu antara satu sama lain untuk mencapai sebuah negara yang bebas dadah.

Semua pertubuhan dan persatuan serta masyarakat Malaysia keseluruhannya perlu bekerjasama dengan pihak kerajaan dengan satu minda untuk menghapuskan gejala dadah bagi menyelamatkan generasi muda hari ini daripada masalah dad


Kemiskinan

Terdapat berbagai-bagai dimensi bagi menjelaskan konsep kemiskinan (Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988). Isu-isu kemiskinan ini adalah hal sejagat masyarakat seluruh dunia. Keadaan hidup masyarakat di Malaysia berbeza dengan negara lain yang tentunya memberikan tafsiran yang berbeza terhadap konsep kemiskinan.


Apa yang boleh dilihat ialah idea tentang kemiskinan tidak hanya terbatas kepada kegagalan memenuhi keperluan material, tetapi juga keperluan psikologi dan politik. Oleh yang demikian, tidak ada satu takrif kemiskinan yang boleh diterima dan diguna pakai oleh semua negara pada setiap masa dan ketika tanpa mengambil kira struktur masyarakat dan tahap pembangunan di negara tersebut (Mohd Taib Dora, 2000).


Konsep kemiskinan adalah sensitif kepada kaedah pengukuran yang berbeza sama ada dari segi ekonomi, sosial ataupun politik yang boleh menghasilkan keputusan yang berbeza tentang insiden kemiskinan. Oleh itu perbincangan mengenai kemiskinan sentiasa diberikan perhatian oleh para pengkaji di dunia.


Walau bagaimanapun kemiskinan adalah refleksi keadaan sosioekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai-bagai situasi yang melanda dan menguasai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemiskinan. Konsep kemiskinan ini sedikit sebanyak terbentuk oleh persekitaran ekonomi dan sosial serta matlamat umum masyarakat yang cuba dicapai melalui dasar anti kemiskinan. Perumahan, tahap pendidikan, pendapatan yang rendah, masalah sosial dan tidak ada pekerjaan adalah elemen yang sentiasa hadir dalam isu kemiskinan masyarakat.


Secara umum terdapat banyak faktor yang boleh menjadi penyebab kepada kemiskinan iaitu faktor penghijrahan, kematian ketua isi rumah, keadaan ekonomi, kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, sikap dan mentaliti individu serta faktor lain yang boleh menjadi penyumbang kepada insiden kemiskinan.

Warga Tua

Warga tua ditakrifkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Takrifan ini adalah berpandukan kepada takrifan yang dibuat di ” World Assembly On Ageing 1982” di Vienna.

Banyak faktor mendorong anak-anak menghantar ibu bapa mereka ke rumah kebajikan atau membiarkan mereka bersendirian. Mereka memberi alasan tersendiri berbuat demikian walaupun ada yang mendakwa melakukannya demi kebaikan dan keselesaan ibu bapa. Ada anak yang mendakwa menghantar ibu bapa ke rumah kebajikan bagi memastikan mereka mendapat layanan sempurna seperti makan dan minum terurus kerana anak sendiri tidak mempunyai banyak masa berbuat demikian.Tidak kurang anak yang menghantar ibu bapa ke rumah kebajikan kerana tidak terdaya untuk merawat atau menjaga mereka yang sakit. Dengan menghantar ke rumah orang tua, masalah kesihatan ibu bapa akan dijaga dengan baik. Apa pun alasan mereka sama ada dengan niat baik atau sebaliknya, perbuatan itu tidak murni.

Punca Warga Tua Terbiar

Sifat individualisme dan mementingkan diri masyarakat kita di Malaysia. Tamadun manusia walau apa pun agamanya, meletakkan kedudukan yan.g tinggi kepada orang yang lebih tua, terutamanya kedua ibu-bapa. Tamadun itu semakin hari semakin ditelan arus pembangunan. Akibatnya anak-anak yang sudah berkeluarga bukan sahaja tidak lagi berminat tinggal dengan ibu bapa malah jumlah orang menghubungkaitkan di antara punca masalah sosial dengan cara penyelesaiannya.

Pendekatan 'Constructionist'

Mengabaikan norma moral dalam penyelesai masalah sosial. Memandangkan pelbagai masalah sosial yang timbul di negara barat, masyarakat harus mengekalkan nilai moral yang sedia ada tanpa terikut-ikut budaya barat. Nilai moral seperti menghormati orang tua merupakan suatu nilai luhur yang diamalkan oleh masyarakat kita. Kita mesti berpegang kepada nilai moral yang menjadi asas dalam menghuraikan permasalahan sosial seperti masalah warga tua terbiar dan lain-lain.

Banyak faktor menyebabkan orang tua diabaikan sehingga ada anak yang sanggup menghantar mereka ke rumah orang tua atau membiarkan mereka tinggal bersendirian. Kecacatan, nyanyuk, tidak bersefahaman di antara anak atau menantu dengan ibu bapa, kesibukan anak dengan tugas seharian dan masalah kewangan antara sebab berlakunya gejala ini dalam masyarakat hari ini.

Tidak sewajarnya kita meletakkan orang tua kita di rumah kebajikan kerana ia bermakna menderhaka dan mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang anak lebih-lebih lagi jika anak itu lelaki. Mereka juga memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kita sepertimana kita memerlukan orang tua kita sewaktu kita masih kanak-kanak. Anak-anak harus bijak mengatur jadual harian untuk menggelakkan daripada meletakkan orang tua mereka di rumah kebajikan.

  • Seumpamanya jika orang tua mereka mempunyai anak yang ramai, mereka boleh bergilir-gilir menjaga orang tua mereka.
  • Anak-anak mereka juga boleh menggajikan pembantu rumah untuk menjaga orang tua mereka jika mereka bertugas daripada menghantar orang tua mereka ke rumah kebajikan yang jauh dari pertalian keluarga. Bukankah perbelanjaan di rumah kebajikan tiada bezanya jika dibandingkan dengan menggajikan pembantu rumah?
  • Dari satu aspek yang lain, punca pengabaian warga tua juga mungkin disebabkan oleh tindakan ibu bapa itu sendiri. Pengabaian terhadap kedua ibu bapa juga mungkin disebabkan oleh pengalaman anak-anak itu sendiri di alam kanak-kanaknya. Mungkin semasa mereka kecil, kedua ibu bapa mereka bersifat bengis, suka mendera sama ada dari aspek fizikal atau mental, ditambah pula dengan kurangnya pendidikan agama. Maka, anak-anak akan bertindak balas dan menyimpan perasaan untuk membalas dendam terhadap kedua ibu bapanya yang dianggap kejam itu. Oleh itu, salah satu cara untuk memuaskan hati ialah dengan mengabaikan kebajikan dan kesihatan kedua ibu bapa mereka setelah ia uzur dan tidak berkeupayaan sebagaimana yang dialami oleh anak- anak mereka dulu. Perasaan dendam terhadap orang tua kita seharusnya diluputkan kerana pintu kemaafan itu terletak di telapak kaki ibu dan ayah.
Konsep Kebajikan Sosial Dalam Konteks 1Malaysia

Kebajikan sosial merupakan elemen penting dalam menentukan keharmonian kehidupan masyarakat kerana merupakan inti kepada konsep pembangunan sosial masyarakat negara. Menurut Friedlander, 1961, kebajikan dilihat sebagai satu sistem kegiatan yang teratur bagi pelbagai perkhidmatan sosial yang tujuannya untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai kualiti hidup yang lebih memuaskan. Kebajikan sosial dilihat sebagai satu keadaan yang sejahtera mencakupi aspek fizikal, mental dan sosial ( United Nation, 1960 ). Berdasarkan kepada kedua-dua pengertian tersebut, Skidmore (1971) telah mendefinisikan kebajikan sosial sebagai satu set usaha untuk merubah atau meningkatkan keadaan yang sejahtera, baik dari segi fizikal, mental dan sosial.

Beberapa gerakan pemikiran dalam bidang kebajkan sosial telah mengembangkan pengertian kebajikan sosial dan cuba mengaitkannya denagn pembangunan sosial. Terdapat tiga pendekatan terhadap tujuan penyediaan kebajikan sosial, iaitu risidual, institutional dan development. Konsep risidual merujuk kepada bentuk perkhidmatan sosial yang berkaitan dengan pemecahan masalah sosial dan patologi sosial dengan usaha untuk membantu dan menyesuaikan dan memulihkan seseorang atau keluarga, sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Berasaskan kepada model ini Titmuss (1974) menjelaskan bahawa model risidual berfungsi sebagai alat untuk memenuhi keperluan tertentu di dalam masyarakat tanpa mengambil kira pertimbangan nilai seseorang ataupun keluarga dan juga tanpa mengambil kira sama ada mereka mengalami masalah sosial atau tidak. (Titmuss 1974). Mengikut Dolgoff et. Al (1997) konsep developmental adalah berkemungkinan untuk sesuatu masyarakat membentuk institusi kebajikan sosial bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, memenuhi keperluan pembangunan manusia. Tindakan yang diambil ini tidak semestinya untuk menyelesaikan masalah.


Di Malaysia, amalan kerja sosial lebih dikaitkan dengan program dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM). Di samping itu, JKMM dikatakan merupakan agensi terbesar kerja sosial yang menggunakan tidak kurang daripada 3000 orang pekerja ketika ini.

Istilah kebajikan di Malaysia hampir tidak wujud atau jarang disebut pada tahun 60-an dan awal 70-an. Hal ini kerana masyarakat negara kita pada masa itu dikatakan tidak miskin semangat. Mereka yang dianggap boleh bekerja akan berusaha untuk hidup. Semangat mereka cukup tinggi untuk berusaha. Orang yang kurang upaya juga turut berusaha dari sekecil-kecil usaha hingga sebesar-besar usaha. Namun lebih ramai daripada mereka yang malas bekerja dan berpeluk tubuh dan juga dikenali sebagai ‘bantuan kebajikan’ daripada pihak kerajaan.

Perspektif ini memerlukan perubahan yang holistik di mana penekanan harus diberikan terhadap program pembangunan insan secara keseluruhan. Bantuan konvensional seperti bantuan kewangan tidak seharusnya diberikan kepada mereka. Mereka perlu berusaha sendiri untuk membina kehidupan. Jika bantuan sentiasa diberikan, secara tidak langsung masyarakat akan menjadi malas bekerja dan sentiasa menunggu bantuan. Oleh yang demikian, mereka akan berupaya untuk turut serta dalam aktiviti pasaran ekonomi dan buruh yang sukar tetapi masih mempunyai ruang untuk dieksploitasi secara agresif.